't Brakenkerkje

HistorieDe voormalige hervormde kerk is gebouwd in opdracht van de familie Bentinck in 1880. Het is een eenvoudig zaalkerkje, dat ruimte biedt aan ruim 100 tot maximaal 120 bezoekers. De herenbanken en het koorhek zijn in het verleden verwijderd. Het gebouw is geen monument. In 1993 is de stichting begonnen met het vervallen gebouw op te knappen.

Dit proces is grotendeels afgerond in het voorjaar van 2001. Het resultaat is verbluffend. Binnen en buiten ziet het gebouw er fantastisch uit. Het orgel in de kerk is nu gerestaureerd en was in het voorjaar van 2010 weer bespeelbaar.

Aanvankelijk stond er een kerkje voor de protestantse gemeenschap op de plaats waar nu de Victor’s hof is gebouwd. Het katholieke bevolkingsdeel bestreed het eigendomsrecht van deze kerk en in dit geschil trok de protestantse gemeenschap van Obdam aan het kortste eind. In 1802 zaten zij opeens zonder kerk. De gemeente stond hun toe tijdelijk de gebedsdiensten te houden in het dorpsschooltje.

Op 22 april 1803 kocht graaf van Wassenaar een pand aan tegenover de huidige kerk dat ingericht mocht worden als gebedshuis en pastorie. Het gebedshuis werd op 6 november 1803 in gebruik genomen. Op 12 mei 1881 is de eerste steen gelegd van de kerk die we nu kennen als het Brakenkerkje. Eerst was er een aanbod van graaf Aldenurg-Bentinck om voor de kleine hervormde gemeente van Obdam een kerk en een pastorie te bouwen, maar hij stelde hieraan een paar eisen (de kerk in eigendom houden en de administratie der kerkelijke goederen aan zich trekken) waar de kerkenraad van die gemeente niet mee kon instemmen. Uiteindelijk bleken de gemeenteleden zelf in staat de kosten van de nieuwbouw op zich te nemen.

De kerk is op 15 januari 1882 in gebruik genomen als hervormde kerk en heeft als zodanig 110 jaar dienst gedaan. Het huidige orgel is als gebruikt pijporgel aangekocht van de firma Spanjaard uit Alkmaar. Als gevolg van de beperkte middelen van de kerkelijke gemeente en het afnemend leden aantal heeft de kerkenraad in 1992 besloten de kerk te koop aan te bieden. Een aantal Obdammers heeft toen de koppen bij elkaar gestoken en een stichting opgericht die eind 1992 de kerk voor de symbolische gulden kon overnemen. Het betekende het begin van een grondige renovatie waarbij bijna niets is overgeslagen en in twee fasen ook gedeeltes konden worden aangebouwd. De volledige bouw, aankoop benodigde grond, inrichting kerk en plantsoen kwam in 1881 uit op fl 26.000,--.

De kosten van het volledige herstel kwam, ondanks de ca. 8.000 uren vrijwilligers werk, waar ook vaak een beroep werd gedaan op vakmensen, uit op een veelvoud hiervan. Het resultaat mag er echter zijn, een in goede staat verkerend gebouw dat er zowel van buiten als van binnen fraai uitziet en voor vele Obdammers de oorspronkelijke onbekendheid heeft verloren nadat zij voor één van de vele activiteiten en bijeenkomsten die er inmiddels zijn gehouden de kerk bezochten. Het orgel in de kerk is gerestaureerd en weer bespeelbaar. De stichting ijvert niet alleen voor de instandhouding van het gebouw, maar wil het laten uitgroeien tot een plek van samenkomst voor alle Obdammers. 

De restauratie was volbracht en de voorzitter, de heer Martien de Boer trad in december 2012 af en werd opgevolgd door de heer Martien Vleugel.

De tijd van exploitatie was aangebroken.

Het bestuur ging zich meer en meer richten op activiteiten die tot doel hadden om de nodige financiën te vergaren voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Van een enkele optreden per jaar is er een volwaardig  programma programma ontstaan die voldoet aan een ieders verwachting. Een programma voor oud en jong. 

Op de aangepaste website is een totaal overzicht te zien van de activiteiten.

De naam van het Brakenkerkje is alom bekend in Noord Holland. De bezoekers komen vanuit de hele provincie en ook van daar buiten.

Artiesten weten de weg te vinden.Terug naar beginpagina