't Brakenkerkje

HistorieDe voormalige hervormde kerk is gebouwd in opdracht van de familie Bentinck in 1880. Het is een eenvoudig zaalkerkje, die ruimte biedt aan ruim 100 tot maximaal 110 bezoekers. De herenbanken en het koorhek zijn in het verleden verwijderd. Het gebouw is geen monument. In 1993 is de stichting begonnen met het mislukte gebouw op te kloppen.

Dit proces is grotendeels afgerond in het voorjaar van 2001. Het resultaat is opmerkelijk. Binnen en buiten ziet het gebouw er fantastisch uit. Het orgel in de kerk is nu gerestaureerd en was in het voorjaar van 2010 weer speelbaar.

Aanvankelijk stond er een kerkje voor de protestantse gemeenschap op de plaats waar nu het Victor's hof wordt gebouwd. Het gemengde bevolkingsdeel betreedt het eigendomsrecht van deze kerk en in dit mislukte trok de protestantse gemeenschap van Obdam aan het kortste eind. In 1802 zat zij plotseling zonder kerk. De gemeente had tijdelijk de gebedsdiensten in het dorpsschooltje.

Op 22 april 1803 kocht graaf van Wassenaar een pand aan tegenover de huidige kerk die ingericht mocht worden als gebedshuis en pastorie. Het gebedshuis werd op 6 november 1803 in gebruik genomen. Op 12 mei 1881 is de eerste steen gelegd van de kerk die we nu kennen als het Brakenkerkje. Eerst was er een aanbod van de graaf Aldenurg-Bentinck om voor de kleine hervormde gemeente van Obdam een kerk en een pastorie te bouwen, maar hij zei een paar eisen (de kerk in eigendom houden en de administratie der kerkelijke goederen aan zich trekken) waar de kerkenraad van de gemeente kan niet mee stemmen. Uiteindelijk bleken de gemeenteleden zelf in staat de kosten van de nieuwbouw op zich te nemen.

De kerk is op 15 januari 1882 in gebruik genomen als hervormde kerk en heeft als 110 jaar dienst gedaan. Het huidige orgel  wordt ook gebruikt pijporgel aangekocht van de firma Spanjaard uit Alkmaar. Als gevolg van de beperkte middelen van de kerkelijke gemeente en het beperkte aantal leden heeft de kerkenraad in 1992 besloten de kerk te koop aan te bieden. Een aantal Obdammers heeft toen de koppen bij elkaar aangestoken en een stichting opgericht die eind 1992 de kerk voor de symbolische gulden kon overnemen. Het overwegend het begin van een diepgaande renovatie waarbij bijna niets is overgeslagen en in twee fasen kunnen ook delen worden aangebouwd. De volledige bouw, aankoop eerder grond, inrichting kerk en plantsoenen kwam in 1881 uit op fl 26.000,--.

De kosten van het volledige herstel kwamen, ondanks de ca. 8.000 uren vrijwilligerswerk, waar ook vaak een beroep werd gedaan op vakmensen, uit op een veelvoud hiervan. Het resultaat mag er echter zijn, een in goede staat verkerend gebouw dat er zowel van buiten als van binnen indrukwekkend uitziet en voor vele Obdammers de oorspronkelijke onbekendheid heeft verloren nadat zij voor één van de vele activiteiten en bijeenkomsten die er inmiddels zijn gehouden de kerk bezocht . Het orgel in de kerk is gerestaureerd en weer bespeelbaar. De stichting ijvert niet alleen voor de stand van zaken van het gebouw, maar wil het laten uitgroeien tot een plek van samenkomst voor alle Obdammers. 

De restauratie werd volbracht en de voorzitter, de heer Martien de Boer trad in december 2012 af en werd vervaardigd door de heer Martien Vleugel.

De tijd van exploitatie werd aangebroken.

Het bestuur ging zich meer en meer richten op activiteiten die tot doel hadden om de nodige financiën te vergaren voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Van een enkele optreden per jaar is er een volwaardig programma ontstaan die voldoet aan een ieders verwachting. Een programma voor oud en jong. 

Op de aangepaste website is een totaaloverzicht te zien van de activiteiten.

De naam van het Brakenkerkje is alom bekend in Noord-Holland. De bezoekers komen vanuit de hele provincie en ook van daar buiten.

Kunstenaars weten de weg te vinden.Terug naar beginpagina