't Brakenkerkje

AVGAdres:           Dorpsstraat 38
Postcode:     1713  HJ OBDAM
Secretaris:     Mevr. A. Dekker
e-mailadres:  secretaris@brakenkerkje.nl
Postadres:     De IJvelandssloot 41  
Postcode :    1713 BA Obdam  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG.

Hieronder leest u hoe het bestuur van Stichting behoud kerkgebouw bij de Braken met Kvk nummer  41235911 (verder te lezen als “ Het Brakenkerkje”) met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage krijgt in de geregistreerde gegevens. 

Registratie / beheer van persoonsgegevens.

Bij reservering van een toegangskaart voor een activiteit in het Brakenkerkje, vragen wij om persoonsgegevens.
Daarmee bedoelen we naam, adres, e-mailadres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
Wij hebben dit nodig voor de afhandeling van de kaarten.
Daarnaast gebruiken wij uw e mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief.

Wij zorgen ervoor dat mailadressen van anderen niet zichtbaar zijn door gebruik van Bcc in plaats van Cc.
Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via een link in de nieuwsbrief.  

Bij een evenement worden foto’s gemaakt. Wij proberen dat met de grootste zorgvuldigheid te doen.
Voor het publiceren op onze website vragen wij vooraf toestemming aan de personen die op de foto herkenbaar zijn.
Dit kunnen leden van de optredende groep zijn of u als publiek.  

Bij uw betalingen via bank of iDeal op het rekeningnummer van het Brakenkerkje kunnen wij alleen uw bankrekeningnummer zien.
Wij zullen dit nummer uitsluitend gebruiken bij het eventueel terug storten van geldelijke bedragen. 

Derden ontvangen de persoonsgegevens niet, tenzij u ons na uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe toestemming geeft.

Muteren en wissen van gegevens.   

De gegevens worden bewaard op één beveiligde computer en worden door een door het bestuur aangestelde persoon beheerd, die ook de mutaties bijhoudt.

Informatie, correctie en klachten

Heeft u klachten of opmerkingen omtrent uw gegevens, dan kunt u een bericht sturen naar de secretaris die voor verdere verwerking zorg draagt.   Daarnaast is het mogelijk een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort). Paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk – binnen vier weken – op uw verzoek.
Terug naar programmaoverzicht